Samosiewy rzepaku
Brassica napus

Samosiewy rzepaku to chwasty wyjątkowo trudne do zwalczenia. Powodują duże szkody w produkcji roślin uprawnych: kukurydzy, zbóż i innych oraz mogą prowadzić do degradacji gleby. Problem z samosiewami rzepaku dotyczy nie tylko innych upraw następczych, ale i kolejnych upraw rzepakowych. Rzepak jako roślina ma niestety duże możliwości do samorozsiewania się, gdyż rosnące odgałęzienia rzepaku nie zakwitają wszystkie jednocześnie, dlatego dojrzewanie strąków także jest rozłożone w czasie. To niestety naturalna biologiczna cecha tej rzepaku, która jednak powoduje, że w czasie zbioru, przed omłotem lub w jego trakcie, wiele nasion niestety bezproduktywnie osypuje się na pole, gdzie z rośliny uprawnej staje się źródłem zwykłego i uciążliwego zachwaszczenia.