Serbia

Azin

registered_until: May 30, 2025
CNCCJC - herbicide
321-01-02553/2013-11

Primena:

Azin 500 SC je selektivni sistemični herbicid iz grupe triazina. Usvaja se listom i korenom i koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Dovodi do inhibiranja transporta elektrona u procesu fotosinteze na receptorskom mestu fotosistema II. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC):C1.

Kukuruz (merkantilni i silažni):– 1,5 l/ha (za aridna područja i zemljišta sa 1 – 3% humusa)
– 1,5 – 2,5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3% humusa)
Vreme primene:
Posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja do faze 3 lista kukuruza (faze 00-13 BBCH), a kada su korovi u fazi ponika do 2 lista.

Preporuke i napomene vezane za primenu:→ U usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Dragon 480 SL do fenofaze trećeg lista.
→ Ne sme se primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabim humusnim zemljištima (manje od 1% humusa).
→ Nema ograničenja u plodoredu posle primene ovog herbicida. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz.

Efektivno
crops
Corn
BBCH
0 - 0
Registracioni obrazac
1.5 - 2.5
Period pre žetve
-