Cornisto

Произвођач
Jiangsu Flag
Регистрован до
2025-10-26
Матични број
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

Sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu|

PrimenaCornisto se koristi u usevu kukuruza posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 listova
(faze 11-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova.
Cornisto se koristi u količini primene od 0,15-0,25 l/ha+0,5% okvašivača Atplus.

Karenca:

obezbeđena vremenom primene

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu karotenoida. Inhibira enzim 4-hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (4-HPPD) čime onemogućava biosintezu plastohinona kao jednog od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Selektivni, translokacioni herbicid. Biljke ga usvajaju i listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom.
Регистрован за културеРате
Corn0.15 - 0.25 l