Mezokor

Произвођач
Others
Регистрован до
2029-02-28
Матични број
321-01-1900/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena aktivne materije:

Ova aktivna materija identična je molekulu leptospermona, materiji izolovanoj iz ukrasne biljke Callistemon citrinus. U biljci vrlo brzo kruži u oba smera. Nakon primene, na listovima može da se pojavi "bličing", odnosno beljenje listova, prolaznog karaktera i bez uticaja na dalji razvoj i prirodu kukuruza. Nakon primene ne smeju da se seju 18 meseci: šećerna i stočna repa, spanać, pasulj i grašak. Setva soje može da se obavi 12 meseci nakon primene ovog preparata. Na jesen iste godine smeju da se seju: pšenica, tritikale i ozimi ječam, a dublje preoravanje potrebno je obaviti pre setve uljane repice, lucerke ili deteline. Efikasan u suzbijanju širokolisnih i malog broja uskolisnih korova. Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova treba koristiti neki od graminicida koji seu potrebljavaju posle setve a pre nicanja gajene kulture. Kod primene u postu obavezno dodati okvašivač. Nakon faze 3 lista kukuruza može da se kombinuje s nikosulfuronom ili rimsulfuronom. Za 14 dana dolazi do uginuća tretiranih biljaka, a rast i razvoj korova nastupa odmah nakon prskanja. Proporcija usvajanja listom i korenom je 80 : 20 %. LD50 > 5000. Karenca: 28 dana za silažni i OVP kukuruz za zrno.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu karotenoida. Inhibira enzim 4-hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (4-HPPD) čime onemogućava biosintezu plastohinona kao jednog od kofaktora u biosintetskom putu karotenoida. Selektivni, translokacioni herbicid. Biljke ga usvajaju i listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom.

Регистрован за културе
Soybeans