Rimex extra

Произвођач
Sinochem
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1447/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:
Primenjuje se u usevu kukuruza u količini 300 g/ha (3 g na 100 m), kada je usev u fazi 1-6 listova (faza 11-16 BBCH skale), uskolisni korovi 3-5 listova, a širokolisni 2-6 listova.

Регистрован за културеBBCH
Corn11 - 16