Sprinter 25 EC

Произвођач
Others
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-1070/2011-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

SPRINTER 25 EC se primenjuje kao selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu suncokretaodmah posle setve a pre nicanja (PRE-EM), u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²) u zavisnosti od tipa zemljišta. Na lakšim zemljištima sa nižim sadržajem humusa (1-3%), primenjuje se niža preporučena doza, na težim humoznijim zemljištima treba koristiti višu preporučenu dozu.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu karotenoida. Inhibira aktivnost enzima fitoen desaturaze (PDS). Selektivni herbicid. Ispoljava i rezidualno delovanje. Biljke ga usvajaju korenom, izdankom i koleoptilom. Kretanje u biljci je vrlo ograničeno.

Karenca a.m.:(u danima): 63 - krompir, silažni kukuruz; OVP - voće, vinova loza, kukuruz, suncokret. Fitotoksičnost - Može biti fitotoksičan za suncokret i krompir (zastoj u porastu, izbledelost, ređe deformacije), ukoliko se primenjuje u humidnim područjima, u uslovima obilnih padavina na slabo hum. zemljištima (1-3% humusa). - Preparat ne sme dospeti na zelene delove voća i vinove loze. Tetiranje iz vazduhoplova: nije dozvoljeno.