Tomigan

Произвођач
ADAMA
Регистрован до
2029-12-31
Матични број
321-01-1899/2013-11
Aktivni materijali
Линкови
Селективни системични хербицид за сузбијање широколисних корова у засаду воћа, винове лозе, усеву кукуруза, стрних жита и на пашњацима.
 
Примена:
Tomigan је селективни системични хербицид намењен за сузбијање широколисних корова:
1) у засадима воћа и винове лозе, у количини 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2), третирањем када су корови у фази интензивног пораста (почетак цветања);
2) у усевима стрних жита
- самостално: третирањем када су усеви у фази 3 листа па до појаве заставичара (фазе 13-39 BBCH скале) и то:
a) у јарим житима, у количини:
- 0,6-0,8 l/ha (6-8 ml нa 100 m2), у условима слабе закоровљености,
- 0,8-1,2 l/ha (8-12 ml нa 100 m2), у условима јаке закоровљености;
б) у озимим житима, у количини:
- 0,4 l/ha (4 ml нa 100 m2), у условима слабе закоровљености,
- 0,8 l/ha (8 ml нa 100 m2), у условима јаке закоровљености;
- у комбинацији: третирањем када су усеви у фази 2 листа па до појаве заставичара (фазе 12-39 BBCH скале) у количини 0,4-0,5 l/ha Tomigan+ 15 g/ha Laren Max PX (4-5 ml + 0,15 g нa 100 m2);
3) у усеву кукуруза, у количини 0,8 l/ha (8 ml нa 100 m2), када кукуруз има 3-6 развијених листова (фазе 13-16 BBCH скале);
4) на пашњацима, у количини 1-1,5 l/ha (10-15 ml нa 100 m2), третирањем када су корови у фази интензивног пораста (почетак цветања).
Примењује се тракторским и леђним прсклицама уз утрошак 200-400 l/ha воде (2-4 l воде на 100 m2). 
 
Регистрован за културеРатеBBCH
Grapes1.5 - 2 l0
Corn0.8 l13 - 16
Winter wheat0.4 - 0.8 l12 - 39
Spring wheat0.6 - 1.2 l13 - 39
Spring oats0.6 - 1.2 l13 - 39
Winter oats0.4 - 0.8 l12 - 39
Spring barley0.6 - 1.2 l13 - 39
Winter barley0.4 - 0.8 l12 - 39
Winter rye0.4 - 0.8 l12 - 39
Spring rye0.6 - 1.2 l13 - 39
Winter triticale0.4 - 0.8 l12 - 39
Spring triticale0.6 - 1.2 l13 - 39
Pasture1 - 1.5 l0