Radivan

Произвођач
Others
Регистрован до
Registracija je istekla
Матични број
321-01-246/2013-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena:

SOJA: 

      -pri slabijem porastu korova i manjem intenzitetu zakorovljenosti u količini od 80 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus;

      -pri jačem razvoju korova i većem intenzitetu zakorovljenosti u količini od 100 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.

Vreme primene: kada je soja u fazi 1-3 troliske (11-13 BBCH skale), a korovi u početnim fazama porasta (2-4 lista).

 

Mogućnost mešanja:

raDIVan se može mešati sa preparatima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje kao što su:Savazon 480PianoPassat ili Sinamon.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje.

Napomena:- Ne sme se primenjivati na temperaturama > 250C.
- Herbicidi za suzbijanje travnih korova (graminicidi) se moraju primeniti dan pre primene ili najranije 7 dana posle primene ovog preparata.
- Na tretiranim površinama pre setve svih narednih useva, obavezno je duboko oranje na min. 15 cm dubine.
- Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama se odmah može sejati samo soja.
- Plodored:

Регистрован за културеРате
Soybeans0.2 l