Slopar extra

Произвођач
Others
Регистрован до
2029-03-11
Матични број
321-01-1812/2018-11
Aktivni materijali
Линкови

Primena aktivne materije:

Ova aktivna materija zaustavlja rast naklijalog semena uskolisnih i manjeg broja jednogodišnjih širokolisnih korova. Ima sve odlike zemljišnih preparata. U zemljištu “radi” oko mesec dana budući da mu je poluvreme razgradnje 15-25 dana. Najčešće se koristi kao zemljišni graminicid posle setve, a pre nicanja i u kombinacijama s drugim aktivnim materijama. Nije efikasan u postu. Na lakšim i humusom siromašnijim zemljištima upotrebljavaju se manje doze. Razgradnja se odvija pomoću svetlosti kada je primenjen na površinu zemljišta ili mikro organizmima kada je inkorporiran u zemljište. Nije sklon ispiranju u dublje slojeve zemljišta ili prekomernom isparavanju. Tačan mehanizam delovanja ove aktivne materije i nije potpuno jasan. Zna se da inhibira sintezu: masnih kiselina, lipida, proteina, giberelina i antocijana. U biljku ulazi koleoptilom (kod trava) i hipokotilom (kod širokolisnih vrsta). U slučaju propadanja useva ili ranije žetve, setva žitarica moguća je tek 4 meseca od tretiranja. Po pravilu ne ostaje u zemljištu dugo i ne šteti kulturama u plodosmeni. LD50 2780. S.O. = III. Karenca: 70 dana kukuruz, OVP soja, suncokret i šećerna repa. Karenca: OVNP za bob, pasulj, grašak, šargarepu, leblebiju, sočivo, lan (za vlakno i ulje), tikvice, običnu tikvu, veliku bundevu, kim, korijander, celer, beli luk, luk (iz lukovice), vučiku (Lupinus) i hmelj.

Mehanizam i način delovanja a.m.:Inhibira ćelijsku deobu. Inhibira i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Selektivni je herbicid. Biljke ga usvajaju predominantno hipokotilom i izdankom, a donekle i korenom. Kretanje u biljci je veoma ograničeno (ksilemom).
 
Napomena:- Ne sme se koristiti na izrazito lakim, peskovitim zemljištima (> 1 % humusa), kraškim poljima i zemljištima čija je pH > 5,5
- Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama, se najmanje 6 meseci posle primene, ne smeju sejati jara žita i ostali uskolisni usevi.
- Može biti fitotoksičan za šećernu repu ukoliko odmah nakon tretiranja nastupe nepovoljni vremenski uslovi (hladno i vlažno ili izrazito suvo vreme) za razvoj šećerne repe. Fitotoksičnost se manifestuje zastojem u porastu useva.