Poland

Roundup 360 SL

registration_expired
Monsanto - herbicide
R-89/2009

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w uprawie jabłoni i porzeczki czarnej, na torach kolejowych i innych terenach nie użytkowanych rolniczo, oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych. Roundup 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe np.:
- w dawce 2 l/ha np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
- w dawce 3-5 l/ha np.: bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna.
- w dawce 5-6,25 l/ha np.: bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny.
Chwasty średniowrażliwe:
- w dawce 5-6,25 l/ha: wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne np.: skrzyp polny. Dotyczy chwastów w fazie siewki.

STOSOWANIE ŚRODKA
A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW
W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Uwaga:
Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

B. WIOSNĄ PO SIEWIE, A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU ZWALCZANIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW
Ziemniak
Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwaga: Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Burak cukrowy
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych;
2. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm;
3. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu)
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, pietruszki, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

C. PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH W CELU ZWALCZENIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW ORAZ UŁATWIENIA ZBIORU
Pszenica ozima, żyto, pszenżyto, pszenica jara, jęczmień jary
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

Przeciwwskazania
1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

Rzepak ozimy
Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej 30%.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Uwagi:
1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7 dni od zabiegu.
2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.

D. PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce: Roundup 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwaga: Używając rozpylacze umożliwiające opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone dawki środka i wody.
Zalecana dawka: 3 l/ha
Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

E. ROŚLINY SADOWNICZE
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

1. Czarna porzeczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 l/ha

2. Jabłoń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-6 l/ha

Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Roundup 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- w mieszankach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Roundup 360 SL z adiuwantami przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe (nie wcześniej niż 6 godzin po wykonaniu zabiegu) lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjacego.

 

Efektywny
Uprawy
Glifosat
BBCH
0 - 0
Rejestracja normy
2 - 6
Karencji interwał
-
Efektywny
Bodziszek drobny
Bodziszek drobny
Geranium pusillum ★★★
Bylica pospolita
Bylica pospolita
Artemisia vulgaris ★★★
Chwastnica jednostronna
Chwastnica jednostronna
Echinochloa crus-galli ★★★
Czyściec błotny
Czyściec błotny
Stachys palustris ★★★
Fiołek polny
Fiołek polny
Viola arvensis ★★★
Gwiazdnica pospolita
Gwiazdnica pospolita
Stellaria media ★★★
Jasnota purpurowa
Jasnota purpurowa
Lamium purpureum ★★★
Jasnota różowa
Jasnota różowa
Lamium amplexicaule ★★★
Komosa biała
Komosa biała
Chenopodium album ★★★
Krwawnik pospolity
Krwawnik pospolity
Achillea millefolium ★★★
Mak polny
Mak polny
Papaver rhoeas ★★★
Maruna nadmorska
Maruna nadmorska
Matriciara maritima ★★★
Miotła zbożowa
Miotła zbożowa
Apera spica-venti ★★★
Mlecz polny
Mlecz polny
Sonchus arvensis ★★★
Mniszek lekarski
Mniszek lekarski
Taraxacum officinale ★★★
Ostróżeczka polna
Ostróżeczka polna
Consolida regalis ★★★
Perz właściwy
Perz właściwy
Elytrigia repens ★★★
Pokrzywa zwyczajna
Pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica ★★★
Przetacznik polny
Przetacznik polny
Veronica arvensis ★★★
Przymiotno kanadyjskie
Przymiotno kanadyjskie
Conyza canadensis ★★★
Przytulia czepna
Przytulia czepna
Galium aparine ★★★
Rdest powojowy
Rdest powojowy
Fallopia convolvulus ★★★
Samosiewy rzepaku
Samosiewy rzepaku
Brassica napus ★★★
Starzec zwyczajny
Starzec zwyczajny
Senecio vulgaris ★★★
Stokłosa miękka
Stokłosa miękka
Bromus mollis ★★★
Szarłat szorstki
Szarłat szorstki
Amaranthus retroflexus ★★★
Szczaw polny
Szczaw polny
Rumex acetosella ★★★
Szczaw zwyczajny
Szczaw zwyczajny
Rumex acetosa ★★★
Tasznik pospolity
Tasznik pospolity
Capsella bursa-pastoris ★★★
Tobołki polne
Tobołki polne
Thlaspi arvense ★★★
Wiechlina roczna
Wiechlina roczna
Poa annua ★★★
Żółtlica drobnokwiatowa
Żółtlica drobnokwiatowa
Galinsoga parviflora ★★★
Wierzbownica gruczołowata
Wierzbownica gruczołowata
Epilobium ciliatum ★★
Skrzyp polny
Skrzyp polny
Equisetum arvense ★