Agrobase Poland
Saracen Delta 550 SC Registration expired
FMC - Herbicide
R-2/2016

OPIS DZIAŁANIA
Saracen Delta 550 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania przytuli czepnej i innych chwastów dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Saracen Delta 550 SC jest herbicydem systemicznym, selektywnym, niszczącym chwasty dwuliścienne. Substancja czynna florasulam blokuje działanie enzymów roślinnych - aminokwasów Środek ochrony roślin Saracen Delta 550 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje w konsekwencji zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7-10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach. Substancja czynna diflufenikan należy do grupy fenoksynikotynoanilidów, które działają jak inhibitor biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Karotenoidy są barwnikami wymaganymi do procesu fotosyntezy u roślin. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan najlepiej działa na młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.
Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, łoczyga pospolita, mak polny, ostrożeń polny, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: samosiewy rzepaku, powój polny, łoboda rozłożysta.
Chwasty średnio odporne: komosa biała.

Effective
Crops
Winter wheat
BBCH
12 - 32
Registred norm
100 - 100
Preharvest Interval
-
Crops
Spring barley
BBCH
12 - 32
Registred norm
100 - 100
Preharvest Interval
-
Crops
Winter barley
BBCH
12 - 32
Registred norm
100 - 100
Preharvest Interval
-