Agrobase Poland
Huragan Extra 360 SL Registration expired
Others - Herbicide
R-3/2012 h.r.

OPIS DZIAŁANIA
Huragan Extra 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) przed zbiorem pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w celu zwalczania chwastów i przyspieszenia zbioru, na ścierniskach, w sadach jabloniowych i wiśniowych, w uprawie porzeczki czarnej oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych. Środek Huragan Extra 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Zawartość substancji czynnej:
Glifosat - związek z grupy aminofosfonianów – 360 g/l (31%) w postaci soli izopropyloaminowej.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Huragan Extra 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe:
-w dawce 2,0 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa,
-w dawce 3,0 l/ha: komosa biała, samosiewy zbóż,
-w dawce 4,0 l/ha: bratek polny, perz właściwy,
-w dawce 5,0 l/ha: babka lancetowata, bodziszek drobny, bylica pospolita, jasnota purpurowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, rdest ptasi,
-w dawce 6,0 l/ha: wierzbownica gruczołowata.
Chwasty odporne: skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Przed zbiorem pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w celu zwalczania perzu oraz innych chwastów oraz przyspieszenia zbioru (desykacji).
Termin stosowania:
W celu przyspieszenia zbioru środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność ziarna wynosi 20-30%.
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Huragan Extra 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
3. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.
4. Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych,
- w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

Rośliny sadownicze
Jabłoń, wiśnia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-6 l/ha.
Termin stosowania: środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Czarna porzeczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 l/ha.
Termin stosowania: środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W przypadku stosowania środka Huragan Extra 360 SL w uprawach roślin sadowniczych należy:
- przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe,
- zabieg wykonywać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew lub krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Huragan Extra 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– jeżeli jest to możliwe po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, ale nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu opryskiwania lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosowanie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

 

Effective
Crops
Glyphosate
BBCH
0 - 0
Registred norm
2 - 6
Preharvest Interval
-